Kinesiologi

 

Kinesiologi

Jag genomför också muskeltester och konstaterar om ett problem är

muskulärt, närings-, mentalt/ känslo-, eller  av energi-mässigt slag

Kinesiologi 60

Man kan se om ett problem visar sig akut, subakut, kroniskt, eller degenerativt.

Dessa tillstånd kan förändras över tiden,

och visst är det bra att man kan upptäcka och förebygga sina problem!

Kinesiologi ingår i mina behandlingar för att du skall få ett bra och snabbt resultat

Om du är INTRESSERAD av Kinesiologi

Fyll gärna i en intresseanmälan. eller maila email

Senast modifierad:: 10:42 2016-04-05
 

© 2016 Robert Lindell

 

 

 

Min erfarenhet, ditt välbefinnande