Zonterapi, beskrivning av 3D

Zonterapi, är en mycket gammal behandlingsform, det finns anor från Kina, Indien,
Egypten
mm platser
Tredimensionell Zonterapi är en utveckling av den klassiska zonterapin. 3DZonterapi har
utvecklats av Henrik Hellberg under början av 1990
talet. I 3DZonterapi arbetar man både
med fotens ovansida och undersida. Fotens
strukturella uppbyggnad är grunden i t
ekniken.
3D zonterapi bygger på principen att fotens reflexologiska uppbyggnad utvecklingsmässigt
motsvarar
ett tidigt fosterstadium. Fot och kropp sammansmälter i ett strukturellttänkande
där fotens olika skikt motsvarar kroppens vävnader från mag
och
tarm
kanalen ända ut i
huden. Benstrukturen motsvarar skelettet i kroppen.
Det som skett med den nya hypotesen
är att zonterapin blivit mer effektiv.
Hur fungerar Zonterapi?
Antal behandlingar/hur ofta?
3D Zonterapi (Tredimensionell Zonterapi).
www.
z
on1.se
/
0736709495
www.
z
on1.se
/
0736709495
Zonterapi
kallas internationellt för reflexologi.
I 3D Zonterapi ingår en unik omvänd handgreppsteknik där de övriga fingrarna arbetar och
där tummen fungerar som mothåll. Man använder inga redskap utan behandlingen utförs
endast med händerna. Med händerna arbeta
terapeuten igenom fotens alla lager vid varje
behandling. Det innebär att hela kroppen får en behandling vid varje behandlings tillfälle. 3D
Zonterapin har utvecklats genom att sammanföra kunskaper inom anatomi,
fysiologi,
embryologi, akupunktur och kinesis
k medicin till en helhet. De olika
kunskaperna
kompletterar varandra och sammanförs till en helhet.
Zonterapi (gäller både 3D och klassisk Zonterapi), är en metod som bygger på att vi har ett
välutvecklat kommunikationsnät i kroppen. Blod, lymfa och energi
banor har kontakt med
varandra i hela
kroppen. Om ett organ får en funktionsstörning får man en ömhet i
motsvarande zon på foten. Ofta är det en tyst smärta tills någon rör vid zonen på foten.
Genom att stimulera den aktuella punkten i foten
uppstår en kommu
nikation med det organ
eller kroppsdel vari funktionsstörningen finns och kroppens
självläkning startas. Kroppen
strävar alltid mot hälsa, att vi ska må bra. När kroppen blir trött eller utmattad är det större
risk att man blir sjuk. En del i Zonterapi hand
lar om att börja lyssna på sin egen kropp.
Zonterapi används både som förebyggande och behandlande metod och stärker kroppens
immunförsvar så att det bättre kan stå emot ohälsa. Det är inte farligt att ha ont, vara trött
etc.
Kroppen ger signaler om att någ
ot inte står rätt till och att det finns obalanser.
Hur ofta man behöver gå på behandling beror på vilka besvär man har och hur snabbt man
vill en effekt. Man kan gå som tätast en gång per vecka eller med två till tre veckors
mellanrum i början av en
behand
lingsserie. Väljer man att gå en gång i veckan så har det
bästa och snabbaste resultat. Man kan också gå lite mer sällan om man inte har några
specifika problem. Då går man för att förebygga sjukdom och må bra. Endast vid riktigt akuta
besvär som t.ex. ryg
gskott eller nackspärr kan man gå flera dagar i rad. Tillsammans kommer
vi överens om hur
man
lägger upp din behandlingsserie.
www.
z
on1.se
/
0736709495
www.
z
on1.se
/
0736709495
Vad hjälper zonterapi mot?
De allra flesta hamnar på runt tio behandlingar eller flera. Mycket beror på hur länge man
haft bes
vären och vilken kondition man är i.
Zonterapi fungerar både på psykiska och fysiska
besvär.
Exempel på
besvär där zonterapi kan hjälpa
smärt
och inflammations
tillstånd såsom
tennisarmbåge, spänningar i axlar och nacke och rygg, tinnitus, mag
och tarmbe
svär,
huvudvärk,
migrän,
hudbesvär,
menstruationsbesvär,
barnlöshet,
klimakteriebesvär,
cirkulationsrubbningar, inkontinens, sängvätning hos barn (barn över åtta år) stress,
oro,
depression, sömnproblem etc. Zonterapi ger kropp och själ ett ökat allmänt väl
befinnande.
Zonterapi är en
gammal metod från Egypten, Norda
merika och Kina. Den äldsta
dokumentationen man
har hittat är inristade bilder från 3500 fkr i Egypten.
Där är män
avbildade som behandlar varandras fötter.
De arbetar med varandras fötter enligt den
speciella h
andgreppstekniken som man använder sig av vid 3DZonterapi.
Förgrundsfiguren för den klassiska
zonterapin är den amerikanske läkaren William Fitzgerald
(1872
1942). Han var klinikläkare i England vid Central London Hospital. Han kom över gamla
manuskript o
m zonterapi. Han arbetade tillsammans med två kollegor för att studera och
utforska de nya
upptäckterna. 1916 gav han ut resultaten av de nya erfarenheterna.
Reaktionerna blev kraftiga från det
medicinska etablissemanget, läkemedelsindustrin och
läkarna. De
ansåg att metoden var för enkel.
Självläkningens krafter är svåra att
dokumentera rent vetenskapligt och dessutom går det inte att
patentera självläkningen.
Fitzgerald undervisade i zonterapi och en av hans elever Eunice Ingham
vidare
utvecklade
zonterapi och
gav ut flera böcker.
Henrik Hellbergs utveckling av 3D Zonterapi är ytterligare en utveckling av zonterapi i
modern tid. En internationell spridning av 3D Zonterapin håller på att ske. Zonterapi är väl
etablerat i både Danmark och Tyskland
, samt flertalet andra länder
.

Min erfarenhet, ditt välbefinnande