QRMA Frekvensanalys

Kroppsscanning

Frekvensanalys med QRMA

Blodanalys inkl anamnes och enkel behandling totalt 55 min

QRMA

Systemet scannar hela din kropp, med hjälp av lågfrekventa signaler.

 Man ser obalanser och brister
med avseende på näringstillskott, som vitaminer, mineraler, koenzymer, fettbalans, pH värden mm

QRMA olika tester

Koenzymer
Exempel på koenzymer
Mineraler
Exempel på mineralrapport
Senast ändrad: 10:42 2016-04-06

© 2016 Robert Lindell

Min erfarenhet, ditt välbefinnande