Tungmetallstest via urinprovanalys

Vid bokning ca en vecka innan, vg välj vilket prov som skall utföras

image

Urintest för mätning av specifika tungmetaller, från 595 inkl. moms

image

Följande metaller kan mätas specifikt:

• Aluminium
• Arsenik
• Kadmium
• Krom
• Kobolt
• Koppar
• Järn
• Bly
• Mangan
• Kvicksilver
• Molybden
• Tenn
• Zink
• Thallium

image image

Senast ändrad: 10:42 2016-04-06

© 2016 Robert Lindell

Min erfarenhet, ditt välbefinnande