Urinprov

Urinprov med 11 olika värden

analyseras med testutrustning

IMG_1036b

provet tar cirka 20 – 30 min.

URINPROVSANALYS  – tid30 min

URINPROVSANALYS  - tid30 min

 

Leukocyter  – vita blodkroppar i urin, kan visa tecken på njurinflammation eller urinvägsinfektion

IMG_1044

Nitrit – kan visa på närvaro av nitritproducerande bakterier i

urin,  ev. bakteriellt betingande infektioner.

IMG_1045

Urobilinogen – neg OK +1 -> +4       kan bero på läkemedel, nedsatt lever,  toxisk belastning, begränsad gallfunktionIMG_1046

pH – 5-6 är normalt 7 och över visar på förhöjd pH

Blod i urin – neg OK +1 -> +4           blod i urinen kan bero på urinvägsinfektion med virus närvaro av bakteriearter, stenar i urinblåsan, njursten eller sten i urinledaren, prostatahyperplasmi.

IMG_1051

Ketoner

IMG_1048

Billirubin – neg OK +1 -> +4 ,           kan bero på nedsatt lever, hepatit, levercirros, toxisk belastning, begränsad gallfunktion

IMG_1050

Glukos  – neg OK +1 -> +4 ,             Se kromstatus kan bero på diabetes, njursvikt

IMG_1047

VC i urin

Askorbinsyra

Specifik grav  – Densitet av urin

© 2016 Robert Lindell

Min erfarenhet, ditt välbefinnande